Mobilimi dhe rehabilitimi i laboratorit të informatikës të shkollës 9-vjeçare Hasan Prishtina – SmileAL

Mobilimi dhe rehabilitimi i laboratorit të informatikës të shkollës 9-vjeçare Hasan Prishtina

Fillimi i projektit:10/10/2021

Përfundimi i projektit:10/04/2022

Ditë të mbetura:0 ditë

Shuma deri më tani

34580 Lekë

Objektivi:1106160 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Fondacioni Credins

Përshkrimi

Ky projekt ka për qëllim mbledhjen e fondeve për të rehabilituar laboratorin e informatikës që përfshin mobilimin e saj me 15 tavolina nxënësish, 15 karrige, 3 rafte, 1 projektor si edhe pajisjen me 10 kompjutera të rinj të cilët përmirësojnë ndjeshëm mësimdhënien në fushën e IT-së.
Shkolla 9-vjecare “Hasan Prishtina” ndodhet në Rrugën “Qemal Stafa” në Njësinë Administrative Nr.3, Tiranë hapësirat akademike të së cilës kompozohen rreth një atriumi qendror, i cili shërben dhe si oborr i jashtëm. Pjesë e ambienteve të shkollës është dhe laboratori i informatikës i cili nuk plotëson kushtet optimale për një hapësirë të tillë akademike pasi mobiliet dhe kumpjuterat janë të amortizuara dhe kjo gjë pengon në zhvillimin si duhet të orëve të informatikës.
Shkolla 9-vjeçare “Hasan Prishtina”, do të pajiset me mobilim të ri modern për zhvillimin e lëndës së teknologjisë së informacionit, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve për nxënësit e kësaj shkolle.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Edhe une jam një talent
10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

550000 ALL

Objektivi:550000 ALL

Boccia Albania
10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

34010 ALL

Objektivi:2605250 ALL

Mendo edhe për mua
10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

15000 ALL

Objektivi:470000 ALL

Shiko të gjitha projektet