Donacionet – SmileAL

Mobilimi dhe rehabilitimi i laboratorit të informatikës të shkollës 9-vjeçare Hasan Prishtina