Kontribuesit – SmileAL

Mobilimi dhe rehabilitimi i laboratorit të informatikës të shkollës 9-vjeçare Hasan Prishtina

*Anonim 10.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL

*Maltin Korkuti 5000.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL

*Anonim 1000.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL

*Anonim 1000.00 ALL

*Anonim 1000.00 ALL

*Aida Maja 2000.00 ALL

*Sonila Malaj 1000.00 ALL

*Albana Nushi 1000.00 ALL

*Arlinda Tahiraj 1000.00 ALL

*Ervina Hoxha 500.00 ALL

*Anonim 1000.00 ALL

*Anonim 10.00 ALL

*Anonim 10.00 ALL

*Anonim 10.00 ALL

*Anonim 10.00 ALL

*Credins Admin 10.00 ALL

*claudia test test 20.00 ALL