Kontribuesit – SmileAL

Gratë dhe ekonomia e gjelbërt

*Credins Bank 823750.00 ALL

*Anonim 2000.00 ALL

*Anonim 1000.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL

*Valbona Guri 1000.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL

*Valbona Guri 1000.00 ALL

*Anonim 2000.00 ALL

*Ana Dervishi 1000.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL