Projekte për të dhuruar – SmileAL

Projekte

Shuma deri tani: 23500 ALL

Edhe une jam një talent

Në bazë të statistikave të mbledhura për fëmijët me çrregullime të spektrit të Autizmit në shkollën 9 vjeçare Kushtrimi i Lirisë nga Klubi i Prindërve me Çrregullime të Spektrit të Autizmit është evidentuar që këta fëmijë kanë një talent të përbashkët atë të pikturës. Deri më tani klubi ka punuar në mbledhjen e informacionit mbi këta fëmijë dhe nga analiza e të dhenave kemi konkluduar se në këtë shkollë numri i këtyre fëmijëve është gjithmonë në rritje. Më konkretisht janë reth 8 fëmijë të regjistruar pranë kësaj shkolle ku 5 prej tyre janë djem dhe 3 vajza Gjithashtu dhe shkolla…

Objektivi: 550000 ALL

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri tani: 25000 ALL

Boccia Albania

Projekti “Boccia Albania” do të jetë një risi për vendin tonë. Kampionati i Boccia do të vijë si një pilotim i parë në qarkun e Elbasanit që në vitet në vazhdim të bëhet pjesë integrale e programeve të Ministries së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Ky kampionat synon të integrojë dhe të fuqizojë me aftesi të përqendrimit, prezicionit dhe të fokusimit të rinjtë me aftësi ndryshe. Loja e Boccia është një sport paralimpik I cili është dizenjuar për t’u luajtur nga personat me aftesi ndryshe. Boccia do të jetë një kampionat inovativ duke ardhur edhe si një menyrë advokimi për përfshirjen…

Objektivi: 2605250 ALL

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri tani: 10000 ALL

Mendo edhe për mua

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS (shkurtimisht NISMA) është një organizatë jofitimprurëse, e cila është themeluar në shkurt të vitit 2016. NISMA është një aktor jo qeveritar me influencë në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri. Mision i NISMA është të promovojë të drejtat, të ofrojë shërbime dhe zgjidhje të qëndrueshme për fëmijët, të rinjtë dhe familjet në situata të cënueshme, si dhe për komunitetet e margjinalizuara rome / egjiptiane dhe grupet e tjera sociale në Shqipëri Qëllimi i ndërhyrjes së propozuar është të forcojë më tej përgjegjësinë sociale dhe komunitare ndaj shtresave në nevojë. Nisma synon të nxisë të gjithë…

Objektivi: 470000 ALL

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri tani: 20000 ALL

Gratë dhe ekonomia e gjelbërt

Qëllimi i fushatës është promovimi i bashkëpunimit dhe pavarësisë ekonomike për gratë në zonën e Manzës, mbi sipërmarrjen e gjelbërt, si një mundësi punësimi, pavarësie ekonomike dhe menaxhim miqësor të tokës. Gratë do të angazhohen në mbjelljen e rozmarinës organike, në një sipërfaqe prej 2 hektarësh. Mbështetja nevojitet për blerjen e 80 000 fidanëve, një makinë prerëse. Si rezultat i mbështetjes presim 3 ton produkt të cilët do t’u shiten kompanive eksportuese. Produkti do të certifikohet nga organi certifikues Bio-Albinspekt. Fushata synon të arrijë 2 qëllime kryesore: 1. Integrimi dhe punësimi i grave të Njësisë Administrative Manzë 2. Zhvillimi ekonomik…

Objektivi: 846750 ALL

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri tani: 88900 ALL

Ofro terapinë e munguar

Sot terapitë për fëmije me nevoja të veçanta, kushtojnë. Prandaj me ndihmën tuaj, do të mundësojmë terapinë e munguar të zhvillimit për fëmijë që nuk kanë mundësi për ta paguar atë. Synojmë të ofrojmë terapinë e munguar për 7 fëmijë. Për një vit rresht, ju me kontributin tuaj i jepni terapinë e rëndësishme të zhvillimit për fëmijë me çrregullime të ndryshme zhvillimi. Do të jenë 2 terapistë që do të merren në mënyrë direkte në formën e terapive individuale për 4 ditë në javë/për 12 muaj. Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike, ka 11 vite punë në fushën e terapive…

Objektivi: 490000 ALL

10/04/2022 - 10/09/2022