Projekte për të dhuruar – SmileAL

Projekte

Shuma deri tani: 1000 ALL

Sipërmarrësit e së ardhmes - Laboratorët e Sipërmarrjes në shkolla

Pavarësisht investimeve në rritje, vit pas viti, për përmirësimin e infrastrukturës në shkolla, ka ende nevoja dhe kërkesa nga shkollat. Ngritja e laboratorëve të sipërmarrjes, tani që teknologjia e informacionit ofron shumë më tepër hapësira e mundësi për nxënësit e mësuesit, është një mundësi e shkëlqyer për të zhvilluar dije dhe aftësi praktike të nxënësve për sipërmarrjen. Ndërtimi i mjediseve miqësore për fëmijët, pajisja me mjetet dhe teknologjinë që do t’i lehtësojë procesin e të nxënit në mënyrë praktike. Kjo nismë do t’i pajisë nxenesit me aftësi të të bërit biznes nëpërmjet lojës, mjeteve didaktike 2D dhe platformave child friendly…

Objektivi: 2500000 ALL

01/12/2023 - 31/03/2024

Shuma deri tani: 5000 ALL

R.I.D.E (Rruga gjithëpërfshirëse e Romës drejt arsimit)

Qëllimi i projektit është të promovojë integrimin e fëmijëve dhe adoleshentëve romë në terrritorin e Bashkia Fier, i cili është edhe bashkia e trete ne Shqiperi me numrin më të madh të banorëvete komunitetit romë. Ky komunitet, jeton në zonat periferike të qytetit, përballet me një nivel diskriminimi në disa fusha te rendesishme jetesore si ne nivel profesional, arsimor dhe institucional duke krijuar edhe modele te përjashtimit apo edhe te vetperperjashtimit nga jeta sociale e qytetit. Vitet e fundit, ka pasur një nivel në rritje të rëndësisë së arsimit gjithëpërfshirës dhe nxitjes së kohezionit social midis komuniteteve të ndryshme dhe…

Objektivi: 600000 ALL

01/12/2023 - 31/03/2024

Shuma deri tani: 26000 ALL

Mbështetje “sensoriale” për fëmijet me vështirësi në integrimin sensorial. Çanta sensoriale

“Qëllimi i këtij projekti është pajisja e 20 fëmijëve me nevoja të veçanta dhe veshtirësi në integrimin sensorial me një çante që përmban objekte sensoriale që mund të përdoren në ambjentet e shtepisë nga kujdestarët e tyre në formën e një terapie të strukturuar. Problemet në integrimin sensorial janë shumë të shpeshta në diagnoza si: Paraliza cerebrale, çrregullime të spektrit të Autizmit, Sindroma Down, Sindroma të ndryshme gjenetike. Pjesë e projektit do të jetë edhe një vlerësim sensorial i cili do të kryhet nga terapistet e qendrës për të kuptuar vështiresitë në integrimin sensorial të fëmijëve në fillim të projektit…

Objektivi: 595444 ALL

01/11/2023 - 29/02/2024

Shuma deri tani: 18500 ALL

Tinguj shprese

Projekti ynë është i përkushtuar për të sjellë gëzim dhe shpresë për fëmijët e sëmurë në spitalin e Durresit. Nëpërmjet aktiviteteve tërheqëse të fundjavës të rrënjosura në parimet Montessori, ne synojmë të rrisim besimin e tyre në vetvete, të ushqejmë mirëqenien e tyre emocionale dhe t’u ofrojmë atyre mësime të vlefshme për jetën. Qendra “Lunah Qender Edukimi” do të ofrojë aktivitete argëtuese në fundjavë, muzikë, art dhe punedore, gjuhe te huaja, kompjuter, animatorë, mësime nëpërmjet lojrave dhe aktiviteteve montesori të dedikuara për fëmijët. Ne besojmë se çdo fëmijë meriton një shans për të mësuar, rritur dhe buzëqeshur, edhe përballë sëmundjes.…

Objektivi: 658000 ALL

01/11/2023 - 29/02/2024

Shuma deri tani: 14000 ALL

Për një jetë të shëndetëshme dhe më ekonomike

Deviza “Të jetojmë shëndetshëm dhe ekonomikisht më lirë” duhet të bëhet sot motoja e çdo familje në Shqipëri. Në bisedat tona të përditeshme ne diskutojmë për faturën e energjisë elektrike së është e lartë dhe nuk sigurojmë dot ujin e ngrohtë sanitar për familjen, ngrohjen në dimër, se stinët kanë ndryshuar dhe mjedisi gjithmonë e më shumë i ndotur. Këto sfida në dukje familjare janë sot globale duke shtuar këtu dhe efektin e luftës në Ukrainë. Ato gjejnë përgjigje në disa fjalë kyçe si “Energji e rinovueshme”, “Eficense energjie”, “Ndryshime klimatike”, pak të njohura për fjalorin tonë të përditshëm. Për…

Objektivi: 1500000 ALL

01/11/2023 - 29/02/2024

Shuma deri tani: 16000 ALL

Shkëndija e fjalëve, Logopedia për ndryshim

Fëmijët të cilët kanë përjetuar eksperienca traumatike të forta gjatë viteve të para të jetës së tyre, kanë probabilitet më të lartë për të shfaqur ngadalësim të zhvillimit kognitiv, i cili manifestohet me vështirësi në të folur. Vështirësitë në të shprehur ndikojnë ndjeshëm në aftësinë e fëmijës për të komunikuar. Fëmijët me çrregullime të komunikimit hasin vështirësi jo vetëm në të shprehur por edhe në ndërveprim me bashkëmoshatarë dhe të rritur, duke ndikuar drejtpërdrejtë në ndërtimin e marrëdhënieve sociale dhe suksesin e tyre shkollor. Në SOS Fshatrat e Fëmijëve, gjatë punës që bëhet për të trajtuar këto fëmijë, specialistë të…

Objektivi: 978000 ALL

01/11/2023 - 29/02/2024

Shuma deri tani: 80202 ALL

Të Verbër, por të etur për të lexuar

Në botën tonë të brishtë dhe të pasigurt, ka një dritë e cila nuk ndalet kurrë të ndriçojë rrugën drejt dijes dhe imagjinatës. Kjo dritë është biblioteka e të verbërve, një kujtesë kolektive e njohurive, një oaz i fjalëve që na bën të ndjehemi të pasur në ndërgjegje dhe mendje. Titulli “Të Verbër, Por Të Etur për Të Lexuar” flet për ndarjen e një pasioni të përbashkët: dëshira e të verbërve për të eksploruar botën përmes faqeve të librave, dhe dëshira jonë për të ndihmuar që ky pasion të ngjallë dhe të rritet. Për më shumë se dy dekada, biblioteka…

Objektivi: 175000 ALL

30/08/2023 - 30/12/2023