Projekte për të dhuruar – SmileAL

Projekte

Shuma deri tani: 52020 ALL

KLUBI ‘GO-3G’ – Zgjojmë magjinë e emocioneve të 106+ fëmijëve në nevojë

Shkolla 9-vjeçare “Naim Frashëri” në Korçë funksionon dhe si Qendër Komunitare. Shkolla përfshin mbi 106 nxënës të kategorizuar si: nxënës jetimë (8); pa atësi (5); me ndihmë ekonomike (30); me prindër pa ndihmë ekonomike (20); me prindër me aftësi të kufizuara (13); me prindër të papunë (14); të kthyer nga emigracioni (8); me gjyshërit si kujdestarë ligjorë (2) ose jo ligjorë (6). Situata social-ekonomike e këtyre fëmijëve është mjaft e vështirë si në konsumim shumë të ulët të ushqimit dhe cilësisë së tij dhe shpesh janë të privuar nga dashuria prindërore. Projekti synon që me fondet e dhuruara, të ndihmoen…

Objektivi: 599648 ALL

04/01/2023 - 04/07/2023