Projekte për të dhuruar – SmileAL

Projekte

Shuma deri tani: 45100 ALL

TE KUJDESEMI QE VETMIA MOS TE NA LERE ME SHUME RRUDHA NE SHPIRT SESA NE FYTYRE

Të moshuarit meritojnë respekt dhe vemendje nga te gjithë, ata janë shkronja të mençurisë, përvojës dhe tregimit. Te moshuarit e kalojnë pjesën më të madhe në shtëpi pasi nuk kanë ndonjë aktivitet për të ndjekur për moshën e tyre. Po shkojmë drejt një shoqërie në të cilën të moshuarit përbëjnë një faktor gjithnjë në rritje, në planin social, ekonomik dhe shëndetësor. Për të moshuarit është një domosdoshmëri kontakti me familjen, fëmijët, nipër e mbesa, por edhe me miq e shokë. Izolimi i tyre sjell një përkeqësim të shëndetit fizik dhe mendor. Te moshuarit nuk jane kurre te vjeter, ata jane…

Objektivi: 550000 ALL

01/03/2024 - 30/06/2024

Shuma deri tani: 530900 ALL

Mbeshtesim maternitetet te kujdesen per te porsalindurit dhe te shpetojne jete – inkubatore per te porsalindurit.

Periudha neonatale / e te porsalindurit , 0-28 ditet e para te jetes, eshte koha me e brishte per mbijetesen e femijeve. Ne Shqiperi me gjithe progresin e realizuar vitet e fundit, 7 ne 1,000 femije te lindur cdo vit nuk jetojne. Vdekjet gjate muajit te pare te jetes perbejne rreth 80 % te gjithe vdekjeve te femijeve nen 5 vjec. Zbatimi I standarteve te cilesise se sherbimit, bashke me kapacitetet adekuate te personelit shendetesor, infrastrukturen dhe pajisjet e nevojshme mejkesore jane thelbesore per te shpetuar jete te porsalindurish. Zyra e UNICEF ne Tirane, ka mbeshtetur me asistence teknike sherbimin…

Objektivi: 9428000 ALL

01/03/2024 - 30/06/2024

Shuma deri tani: 80900 ALL

"Më jep një shans të të tregoj talentin tim!"

“Më jep një shans të të tregoj talentin tim!” është një nismë, e cila synon krijimin e klasës së artit pamor në shkollën 9-vjeçare të fshatit Zvezdë në Bashkinë e Maliqit. Nxënësit e talentuar të kësaj shkolle do të kenë mundësi që përmes mjeteve që do të sigurohen nga kjo nismë të zhvillojnë talentin e tyre në artin pamor në mënyrë profesionale jo vetëm përgjatë procesit mësimor por edhe jashtë tij. Të ndodhur në një zonë rurale me akses të kufizuar në shërbime, të rinjtë e Zvezdës kërkojnë mbështetjen tuaj për sigurimin e materialeve, si: pëlhura, bojëra, penela dhe stenda,…

Objektivi: 581782 ALL

01/02/2024 - 31/05/2024

Shuma deri tani: 50001 ALL

Sipërmarrësit e së ardhmes - Laboratorët e Sipërmarrjes në shkolla

Pavarësisht investimeve në rritje, vit pas viti, për përmirësimin e infrastrukturës në shkolla, ka ende nevoja dhe kërkesa nga shkollat. Ngritja e laboratorëve të sipërmarrjes, tani që teknologjia e informacionit ofron shumë më tepër hapësira e mundësi për nxënësit e mësuesit, është një mundësi e shkëlqyer për të zhvilluar dije dhe aftësi praktike të nxënësve për sipërmarrjen. Ndërtimi i mjediseve miqësore për fëmijët, pajisja me mjetet dhe teknologjinë që do t’i lehtësojë procesin e të nxënit në mënyrë praktike. Kjo nismë do t’i pajisë nxenesit me aftësi të të bërit biznes nëpërmjet lojës, mjeteve didaktike 2D dhe platformave child friendly…

Objektivi: 2500000 ALL

01/12/2023 - 31/05/2024

Shuma deri tani: 29000 ALL

R.I.D.E (Rruga gjithëpërfshirëse e Romës drejt arsimit)

Qëllimi i projektit është të promovojë integrimin e fëmijëve dhe adoleshentëve romë në terrritorin e Bashkia Fier, i cili është edhe bashkia e trete ne Shqiperi me numrin më të madh të banorëvete komunitetit romë. Ky komunitet, jeton në zonat periferike të qytetit, përballet me një nivel diskriminimi në disa fusha te rendesishme jetesore si ne nivel profesional, arsimor dhe institucional duke krijuar edhe modele te përjashtimit apo edhe te vetperperjashtimit nga jeta sociale e qytetit. Vitet e fundit, ka pasur një nivel në rritje të rëndësisë së arsimit gjithëpërfshirës dhe nxitjes së kohezionit social midis komuniteteve të ndryshme dhe…

Objektivi: 600000 ALL

01/12/2023 - 31/05/2024