Projekte të mbështetura – SmileAL

Projekte

Shuma deri tani: 2035000 ALL

Serë për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale

Projekti i serës do të prekë drejtpërdrejt 127 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara intelektuale midis moshës 6-18 vjeç të cilët studiojnë në shkollën speciale “Luigj Gurakuqi” në Tiranë. Qëllimi kryesor i projektit është të krijojë një mjedis miqësor mësimor për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale dhe përveç kultivimit të bimëve, ai gjithashtu do t’i ndihmojë ata të rrisin aftësitë për jetën dhe tregun e punës. Qëllimi ynë nuk është thjesht ndërtimi i një sere, por edhe fuqizimi i fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara intelektuale, rritja e mirëqenies së tyre mendore…

Objektivi: 2035000 ALL

10/10/2021 - 10/04/2022

Shuma deri tani: 1285900 ALL

Projekti NE’MO

Projekti NE’MO ideuar për t’u ofruar shërbim personave që kanë kafshë shtëpiake. Qëllimi është ofrimi i kujdesit për kafshët shtëpiake, kur pronarët kanë impenjimet e tyre. NE’MO është dizenjuar të jetë aplikacion online, si edhe fizikisht si pikë e kontaktit të ofruesit dhe marrësit e shërbimit. Në këtë aplikacion pronarët e kafshëve do të kenë mundësinë të përzgjedhin dhe të rezervojnë shërbimin e dëshiruar prej tyre në çdo kohë. Ndërsa të interesuarit për t’u kujdesur për kafshët do të kenë mundësinë të aplikojnë ndërmjet aplikaciacionit dhe të kontrollojnë kërkesat e marra për shërbimin e tyre. Përzgjedhja e personave që dëshirojnë…

Objektivi: 1285900 ALL

10/10/2021 - 10/04/2022

Shuma deri tani: 75724.06 ALL

Edukimi për të Ardhmen

Ndërprerja e shërbimeve arsimore për shkak të situatës së krijuar prej covid-19, ka krijuar një boshllëk të madh me pasoja serioze dhe afatgjata në të nxënit akademik, social dhe emocional. Situata në vend nuk është e njëjtë për të gjitha grup moshat apo kategoritë sociale. Të mësuarit në distancë ishte një metodë plotësisht e re si për stafin akademik ashtu dhe për nxënësit, prindërit të cilët u ndeshën me shumë sfida që nga mungesa e pajisjeve, mungesa e internetit. Këto elemente çuan në krijimin e boshllëqeve akademike, në veçanti tek grup moshat e fëmijëve të familjeve me defiçenca ekonomike. Shkëputja…

Objektivi: 3058000 ALL

10/10/2021 - 10/04/2022

Shuma deri tani: 224400 ALL

Fushata “Kovat Blu” – Kujdes dhe Mbrojtje për të Moshuarit

Të kujdesesh për ata që dikur janë përkujdesur për ne, është një nga nderimet më të larta. Kontribuo për kauzën e “Dorcas Aid International” Albania, që jo vetëm të plotësojmë nevojat bazë për të moshuarit e vetmuar, por t’u qëndrojmë pranë dhe t’u sigurojmë mbështetje njerëzore dhe sociale. Dorcas Aid International Albania nëpërmjet fushatës “Kovat Blu” do të sigurojë ndihmë materiale për 370 të moshuar në zona rurale dhe urbane që jetojnë në kushte të vështira, pa mbështetje, të vetmuar e të braktisur, por mbi të gjitha, do të mundësojë përfshirje sociale dhe prekje njerëzore, të cilën nuk e kanë…

Objektivi: 1374787 ALL

10/10/2021 - 10/04/2022

Shuma deri tani: 34580 ALL

Mobilimi dhe rehabilitimi i laboratorit të informatikës të shkollës 9-vjeçare Hasan Prishtina

Ky projekt ka për qëllim mbledhjen e fondeve për të rehabilituar laboratorin e informatikës që përfshin mobilimin e saj me 15 tavolina nxënësish, 15 karrige, 3 rafte, 1 projektor si edhe pajisjen me 10 kompjutera të rinj të cilët përmirësojnë ndjeshëm mësimdhënien në fushën e IT-së. Shkolla 9-vjecare “Hasan Prishtina” ndodhet në Rrugën “Qemal Stafa” në Njësinë Administrative Nr.3, Tiranë hapësirat akademike të së cilës kompozohen rreth një atriumi qendror, i cili shërben dhe si oborr i jashtëm. Pjesë e ambienteve të shkollës është dhe laboratori i informatikës i cili nuk plotëson kushtet optimale për një hapësirë të tillë akademike…

Objektivi: 1106160 ALL

10/10/2021 - 10/04/2022