Projekti: “Gratë dhe Ekonomia e Gjelbërt” – SmileAL

Projekti: “Gratë dhe Ekonomia e Gjelbërt”

Një nga projektet e mbështetura nga dhurimet e publikut në Smile.al është dhe “Gratë dhe Ekonomia e Gjelbërt”me qellim punesimin e nje grupi grash nga zona e Manzes ne bujqesi.

Grupi I grave  të Manzës  është modeli i parë i një Kooperative Sociale e cila  po  konsolidohet  së bashku me bimën  shumëvjeçare të ROZMARINES OFFICINALIS, produkt I cili që prej nisjes së procesit, ka ndikuar në përmirësimin e të ardhurave ekonomike të tyre duke qënë se ky produkt ka kërkesa në tregun  vendas dhe të huaj.

Ky projekt i dobishëm për integrimin e këtyre grave në shoqërinë aktive, bëri të mundur  realizimin e një biznesi social të qëndrueshëm  sepse ka një siperfaqe me  një zënie 100%  të numrit të bimëve.

Synime të mëtejshme  të grupit të grave  janë  për prodhimin e vajit  duke u bazuar në rritjen e katërfishte të kerkesës në treg referuar një viti më parë. 

Kjo nismë e bukur u realizua e gjitha falë bujarisë tuaj.

I gjithë procesi  ka patur një ndikim  edhe në socializimin  dhe  bashkëpunimin e grupit, si dhe ka bërë të mundur edhe  rritjen e tyre në njohuri për edukimin e gruas, pavarësinë ekonomike dhe emancipimin e tyre shoqëror.

Manëz, Maj 2023

Kthehu mbrapa