Kontribuesit – SmileAL

Mbështetje për gratë dhe fëmijët e dhunuar

*Alisa Dedja 1000.00 ALL

*Soela Kurti 1000.00 ALL

*Anonim 1000.00 ALL

*Anonim 2000.00 ALL

*Eva Karkini 5000.00 ALL

*Soni Thano 2000.00 ALL

*Valbona Guri 1000.00 ALL

*eris thomas 5000.00 ALL

*Aurela Murati 1000.00 ALL

*Anonim 5000.00 ALL

*Elvana Hana 5000.00 ALL

*Anonim 2000.00 ALL

*Fabiola Duro 5000.00 ALL

*Nertila Toli 1000.00 ALL

*Anonim 1000.00 ALL

*Shpresa Banja 1000.00 ALL

*Valbona Guri 1000.00 ALL