Fuqizimi i shoqërisë dhe inovacionit

Platforma për mbledhjen e fondeve online

Mësoni më shumë
SmileAL

Le te Qeshim!

Ne i motivojmë dhe fuqizojmë njerëzit pasi ato mund të bëhen ndryshimi brenda shoqërisë ku ata jetojnë. Përqafoni fuqinë e shumëkujt dhe bëni ndryshimin që dëshironi të shihni!

Transparenca

Thirrje e hapur për prezantimin e projekteve të tjera, vlerësimi nga "publiku", përzgjedhja nga këshilli drejtues bazuar në kritere specifike dhe publikimi i rezultatit, përshkrimi i plotë i çdo projekti

Përgjegjshmëria

Postimi publik i të gjitha informacioneve, detaje lidhur me organet zbatuese, komentimi dhe vlerësimi i projekteve.

Mbështet projektet

Serë për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale

01/02/2022 - 01/03/2022

Shuma deri më tani:

151552ALL

Objektivi:2035000 ALL

Projekti NE’MO

01/02/2022 - 01/03/2022

Shuma deri më tani:

41602ALL

Objektivi:1285900 ALL

Edukimi për të Ardhmen

15/02/2022 - 15/12/2022

Shuma deri më tani:

27020ALL

Objektivi:3058000 ALL

Fushata “Kovat Blu” – Kujdes dhe Mbrojtje për të Moshuarit

01/12/2021 - 01/08/2022

Shuma deri më tani:

178010ALL

Objektivi:1374787 ALL

Mobilimi dhe rehabilitimi i laboratorit të informatikës të shkollës 9-vjeçare Hasan Prishtina

01/02/2022 - 31/03/2022

Shuma deri më tani:

8570ALL

Objektivi:1106160 ALL

Thirrja e pare e hapur për organizatat

Ftojmë të gjitha organizatat jofitimprurëse nga e gjithë Shqipëria të paraqesin propozimet e tyre!
Të punojmë së bashku që zëri juaj të dëgjohet!

Tematika

Shëndeti dhe solidariteti
Promovimi i trashëgimisë kulturore
Mjedisi
Sipërmarrja sociale
Edukimi dhe trajnimi
Sipërmarrja Inovative
Aktivitete Sportive

Si të merrni pjesë

Dhuroni

Dëshironi të bëni një dhurim?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Merrni pjesë

Dëshironi të mësoni si të financoheni?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Komiteti i Strategjisë