Fuqizimi i shoqërisë dhe inovacionit

Platforma për mbledhjen e fondeve online

Mësoni më shumë
SmileAL

Le te Qeshim!

Ne i motivojmë dhe fuqizojmë njerëzit pasi ato mund të bëhen ndryshimi brenda shoqërisë ku ata jetojnë. Përqafoni fuqinë e shumëkujt dhe bëni ndryshimin që dëshironi të shihni!

Transparenca

Thirrje e hapur për prezantimin e projekteve të tjera, vlerësimi nga "publiku", përzgjedhja nga këshilli drejtues bazuar në kritere specifike dhe publikimi i rezultatit, përshkrimi i plotë i çdo projekti

Përgjegjshmëria

Postimi publik i të gjitha informacioneve, detaje lidhur me organet zbatuese, komentimi dhe vlerësimi i projekteve.

Mbështet projektet

Trauma në fëmijërinë

01/12/2022 - 01/03/2023

Shuma deri më tani:

0ALL

Objektivi:774870 ALL

MIKE NE LAGJEN TIME

01/12/2022 - 01/03/2023

Shuma deri më tani:

0ALL

Objektivi:594000 ALL

Kualifikimi teorik dhe praktik i mësuesve të lëndës së edukimit fizik të shkollave të vendit

01/11/2022 - 01/02/2023

Shuma deri më tani:

14011.2ALL

Objektivi:598070 ALL

Dhuro dhe Festo!

01/11/2022 - 01/02/2023

Shuma deri më tani:

51511.01ALL

Objektivi:550000 ALL

Mbështetje për gratë dhe fëmijët e dhunuar

01/11/2022 - 01/02/2023

Shuma deri më tani:

11000.01ALL

Objektivi:660000 ALL

Ekipi i të Amputuarve Shqiptar 2019

17/10/2022 - 17/02/2023

Shuma deri më tani:

43000ALL

Objektivi:660000 ALL

Mbështet si një maratonomak!

17/10/2022 - 17/01/2023

Shuma deri më tani:

179400ALL

Objektivi:660000 ALL

Të punojmë së bashku që zëri juaj të dëgjohet!

Tematika

Shëndeti dhe solidariteti
Promovimi i trashëgimisë kulturore
Mjedisi
Sipërmarrja sociale
Edukimi dhe trajnimi
Sipërmarrja Inovative
Aktivitete Sportive

Si të merrni pjesë

Dhuroni

Dëshironi të bëni një dhurim?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Merrni pjesë

Dëshironi të mësoni si të financoheni?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Komiteti i Strategjisë