Fuqizimi i shoqërisë dhe inovacionit

Platforma për mbledhjen e fondeve online

Mësoni më shumë
SmileAL

Le te Qeshim!

Ne i motivojmë dhe fuqizojmë njerëzit pasi ato mund të bëhen ndryshimi brenda shoqërisë ku ata jetojnë. Përqafoni fuqinë e shumëkujt dhe bëni ndryshimin që dëshironi të shihni!

Transparenca

Thirrje e hapur për prezantimin e projekteve të tjera, vlerësimi nga "publiku", përzgjedhja nga këshilli drejtues bazuar në kritere specifike dhe publikimi i rezultatit, përshkrimi i plotë i çdo projekti

Përgjegjshmëria

Postimi publik i të gjitha informacioneve, detaje lidhur me organet zbatuese, komentimi dhe vlerësimi i projekteve.

Mbështet projektet

Ndihmë financiare për tërmetin në Turqi

14/02/2023 - 14/05/2023

Shuma deri më tani:

350656ALL

Objektivi:6000000 ALL

OriginAL: Një udhëtim për të zbuluar rrënjët

01/02/2023 - 01/06/2023

Shuma deri më tani:

9010.01ALL

Objektivi:582538 ALL

KLUBI ‘GO-3G’ – Zgjojmë magjinë e emocioneve të 106+ fëmijëve në nevojë

04/01/2023 - 04/05/2023

Shuma deri më tani:

34020ALL

Objektivi:599648 ALL

Rrugëtim i ndryshëm i njëjti destinacion

01/12/2022 - 01/06/2023

Shuma deri më tani:

24600.01ALL

Objektivi:600000 ALL

Trauma në fëmijëri

01/12/2022 - 01/04/2023

Shuma deri më tani:

131801.01ALL

Objektivi:774870 ALL

MIKE në lagjen time

01/12/2022 - 01/06/2023

Shuma deri më tani:

21500ALL

Objektivi:594000 ALL

Fëmijë aktivë, fëmijë të shëndetshëm

01/11/2022 - 01/05/2023

Shuma deri më tani:

35011.2ALL

Objektivi:598070 ALL

Mbështetje për gratë dhe fëmijët e dhunuar

01/11/2022 - 01/05/2023

Shuma deri më tani:

42000.01ALL

Objektivi:660000 ALL

Ekipi i të Amputuarve Shqiptar 2019

17/10/2022 - 17/04/2023

Shuma deri më tani:

259000.01ALL

Objektivi:660000 ALL

Completed actions

COMPLETED ACTION

Dhuro dhe Festo!

01/11/2022 - 20/02/2023

The amount gathered:

328281.01ALL

COMPLETED ACTION

Mbështet si një maratonomak!

17/10/2022 - 17/01/2023

The amount gathered:

360800ALL

COMPLETED ACTION

Edhe une jam një talent

10/04/2022 - 10/09/2022

The amount gathered:

550000ALL

COMPLETED ACTION

Boccia Albania

10/04/2022 - 10/09/2022

The amount gathered:

34010ALL

COMPLETED ACTION

Mendo edhe për mua

10/04/2022 - 10/09/2022

The amount gathered:

15000ALL

COMPLETED ACTION

Gratë dhe ekonomia e gjelbërt

10/04/2022 - 10/09/2022

The amount gathered:

846750ALL

Të punojmë së bashku që zëri juaj të dëgjohet!

Tematika

Shëndeti dhe solidariteti
Promovimi i trashëgimisë kulturore
Mjedisi
Sipërmarrja sociale
Edukimi dhe trajnimi
Sipërmarrja Inovative
Aktivitete Sportive

Si të merrni pjesë

Dhuroni

Dëshironi të bëni një dhurim?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Merrni pjesë

Dëshironi të mësoni si të financoheni?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Komiteti i Strategjisë