Fuqizimi i shoqërisë dhe inovacionit

Platforma për mbledhjen e fondeve online

Mësoni më shumë
SmileAL

Le te Qeshim!

Ne i motivojmë dhe fuqizojmë njerëzit pasi ato mund të bëhen ndryshimi brenda shoqërisë ku ata jetojnë. Përqafoni fuqinë e shumëkujt dhe bëni ndryshimin që dëshironi të shihni!

Transparenca

Thirrje e hapur për prezantimin e projekteve të tjera, vlerësimi nga "publiku", përzgjedhja nga këshilli drejtues bazuar në kritere specifike dhe publikimi i rezultatit, përshkrimi i plotë i çdo projekti

Përgjegjshmëria

Postimi publik i të gjitha informacioneve, detaje lidhur me organet zbatuese, komentimi dhe vlerësimi i projekteve.

Mbështet projektet

Edhe une jam një talent

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

23500ALL

Objektivi:550000 ALL

Boccia Albania

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

25000ALL

Objektivi:2605250 ALL

Mendo edhe për mua

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

10000ALL

Objektivi:470000 ALL

Gratë dhe ekonomia e gjelbërt

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

20000ALL

Objektivi:846750 ALL

Ofro terapinë e munguar

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

88900ALL

Objektivi:490000 ALL

Le t’u japim atyre shpresë

10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

13000ALL

Objektivi:600000 ALL

Thirrja e dytë e hapur për organizatat

Ftojmë të gjitha organizatat jofitimprurëse nga e gjithë Shqipëria të paraqesin propozimet e tyre!

Nga 10 Korrik deri në 10 Tetor, 2022

Të punojmë së bashku që zëri juaj të dëgjohet!

Tematika

Shëndeti dhe solidariteti
Promovimi i trashëgimisë kulturore
Mjedisi
Sipërmarrja sociale
Edukimi dhe trajnimi
Sipërmarrja Inovative
Aktivitete Sportive

Si të merrni pjesë

Dhuroni

Dëshironi të bëni një dhurim?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Merrni pjesë

Dëshironi të mësoni si të financoheni?
Shtypni butonin poshtë
Mësoni më shumë

Komiteti i Strategjisë