KLUBI ‘GO-3G’ – Zgjojmë magjinë e emocioneve të 106+ fëmijëve në nevojë – SmileAL

KLUBI ‘GO-3G’ – Zgjojmë magjinë e emocioneve të 106+ fëmijëve në nevojë

Fillimi i projektit:04/01/2023

Përfundimi i projektit:04/07/2023

Ditë të mbetura:0 ditë

Shuma deri më tani

599648 Lekë

Objektivi:599648 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Dorcas Aid International Albania

Përshkrimi

Shkolla 9-vjeçare “Naim Frashëri” në Korçë funksionon dhe si Qendër Komunitare. Shkolla përfshin mbi 106 nxënës të kategorizuar si: nxënës jetimë (8); pa atësi (5); me ndihmë ekonomike (30); me prindër pa ndihmë ekonomike (20); me prindër me aftësi të kufizuara (13); me prindër të papunë (14); të kthyer nga emigracioni (8); me gjyshërit si kujdestarë ligjorë (2) ose jo ligjorë (6). Situata social-ekonomike e këtyre fëmijëve është mjaft e vështirë si në konsumim shumë të ulët të ushqimit dhe cilësisë së tij dhe shpesh janë të privuar nga dashuria prindërore.

Projekti synon që me fondet e dhuruara, të ndihmoen këta fëmijë për të rritur nivelin personal dhe social me anë të aktiviteteve jashtëshkollore. 106+ fëmijë do të aftësohen të ndërveprojnë mes njëri-tjetrit, anëtarëve të familjes dhe mjedisit rrethues. Prindërit do të aftësohen për të qenë në gjëndje të kujdesen për veten. Sinergjia do të krijohet brenda trekëndëshit të mbështetjes për fëmijët: Prindër – mësues – komunitet – me synim zhvillimin social-emocional.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Sipërmarrësit e së ardhmes - Laboratorët e Sipërmarrjes në shkolla
01/12/2023 - 31/03/2024

Shuma deri më tani:

1000 ALL

Objektivi:2500000 ALL

R.I.D.E (Rruga gjithëpërfshirëse e Romës drejt arsimit)
01/12/2023 - 31/03/2024

Shuma deri më tani:

5000 ALL

Objektivi:600000 ALL

Mbështetje “sensoriale” për fëmijet me vështirësi në integrimin sensorial. Çanta sensoriale
01/11/2023 - 29/02/2024

Shuma deri më tani:

26000 ALL

Objektivi:595444 ALL

Shiko të gjitha projektet