Projekti- “Trauma në fëmijërinë” – SmileAL

Projekti- “Trauma në fëmijërinë”

Ojf zbatuese- Fondacioni  ALO! Mik

Përmes mbështetjes së ngritur falë dhurimeve tuaja në platformën Smile.al, u implementua me sukses projekti “Trauma në fëmijërinë”,nga Fondacioni “Alo! Mik” me synim përmirësimin e kujdesit për fëmijët e ekspozuar ndaj traumës.

Në sajë të kontributit tuaj u mundësuan:

  • 140 komplete mjetesh përballuese për fëmijë, të dhuruara në 10 qendra të ndryshme, përfshirë dhe ate te Alo ! Mik
  • 6 kënde rregulluese të përgatitura për 6 qendra nëpër Shqipëri (Tiranë, Durrës, Korçë, Gjirokastër, Elbasan)
  • 50 kurrikula vetërregulluese në ndihmë të trajnuesve 
  • 2 komplete portative terapie loje

Së bashku me punonjës socialë, mësues e psikologë në disa qendra ditore dhe rezidenciale, u zhvilluan aktivitete psiko-sociale, për të ndërtuar/përforcuar vetërregullimin emocional të fëmijëve, me fokus të veçantë tek fëmijët që kanë përjetuar situatë të rëndë në marrëdhënie, duke ndikuar kështu pozitivisht në zbutjen e efektit të traumës në jetët e tyre. 

Misioni ynë i bukur vazhdon.

Dhuro në Smile.al

Kthehu mbrapa