Për një jetë të shëndetëshme dhe më ekonomike – SmileAL

Për një jetë të shëndetëshme dhe më ekonomike

Fillimi i projektit:01/11/2023

Përfundimi i projektit:30/04/2024

Ditë të mbetura:0 ditë

Shuma deri më tani

487720 Lekë

Objektivi:1500000 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Zëri Qytetar

Përshkrimi

Deviza “Të jetojmë shëndetshëm dhe ekonomikisht më lirë” duhet të bëhet sot motoja e çdo familje në Shqipëri. Në bisedat tona të përditeshme ne diskutojmë për faturën e energjisë elektrike së është e lartë dhe nuk sigurojmë dot ujin e ngrohtë sanitar për familjen, ngrohjen në dimër, se stinët kanë ndryshuar dhe mjedisi gjithmonë e më shumë i ndotur. Këto sfida në dukje familjare janë sot globale duke shtuar këtu dhe efektin e luftës në Ukrainë. Ato gjejnë përgjigje në disa fjalë kyçe si “Energji e rinovueshme”, “Eficense energjie”, “Ndryshime klimatike”, pak të njohura për fjalorin tonë të përditshëm.

Për t’i bërë sa më familjare këto terma është i nevojshëm edukimi qytetar nëpërmjet ndërgjegjësimit se energjia e rinovueshme e cila është ekologjike, autonome, efikase, estetike, ekonomike, jo diskrimunuese, është sot çelësi për zgjidhjen e problemeve ekonomike në funksion të shëndetit. Në institucionet publike, çerdhe, kopshte dhe shkolla, ngrohja e ujit sanitar bëhet me energji elektrike por fatura financiare është e pa përballueshme ndërkohë që ky shërbim ujë i ngrohtë sanitar është tejet i rëndësishëm për jetën e fëmijëve. Lushnja është një nga bashkitë e cila ka një rrezatim diellor rreth 2,500- 2,700 orë diell në vit (Co-Plan). Ky fakt plotëson dukshëm nevojën për ujë të ngrohtë sanitar në menyrë eficente duke vendosur panele diellore fillimisht në institucionet publike çerdhe dhe kopshte.

Vendosja e paneleve diellore në 2 çerdhe dhe 2 kopshte në qytetin e Lushnjes, si dhe edukimi qytetar nëpërmjet ndërgjegjësimit për energji të rinovueshme dhe më pas advokimi pranë pushtetit vendor për vendosjen në buxhetin e bashkisë në zerin – “Investime të energjisë së rinovueshme” – Panele diellore është propozimi i Shoqatës Zëri Qytetar në këtë projekt.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

TE KUJDESEMI QE VETMIA MOS TE NA LERE ME SHUME RRUDHA NE SHPIRT SESA NE FYTYRE
01/03/2024 - 30/06/2024

Shuma deri më tani:

45100 ALL

Objektivi:550000 ALL

Mbeshtesim maternitetet te kujdesen per te porsalindurit dhe te shpetojne jete – inkubatore per te porsalindurit.
01/03/2024 - 30/06/2024

Shuma deri më tani:

530900 ALL

Objektivi:9428000 ALL

SË BASHKU NE MUNDEMI TË NGJISIM EDHE MALIN MË TË LARTË!
20/02/2024 - 12/03/2024

Shuma deri më tani:

333300 ALL

Objektivi:333300 ALL

Shiko të gjitha projektet