Le t’u japim atyre shpresë – SmileAL

Le t’u japim atyre shpresë

Fillimi i projektit:10/04/2022

Përfundimi i projektit:10/09/2022

Ditë të mbetura:0 ditë

Shuma deri më tani

286823 Lekë

Objektivi:600000 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Rreze Shprese

Përshkrimi

Qëllimi i këtij projekti është të zbusë sadopak situatën aspak të favorshme në dobi të fëmijëve dhe adoleshentëve me aftësi ndryshe në Bashkinë Vau Dejës. Më poshtë janë të listuara qëllimet dhe objektivat specifike. Qëllimi 1: rritja e aftësive kulturore dhe sportive dhe përfshirja sociale e fëmijve dhe adoleshentëve Objektiva 1: në fund të 2022, 10 fëmijë dhe adoleshentë do të jenë përfshirë në aktivitete edukative kulturore dhe sportive. Objektiva 2: në fund të 2022, 10 fëmijë me aftësi ndryshe bashkë me nënat e tyre do të marrin mësime muzike në organo kitarë etj. Objektiva 3: në fund 2022, 10 fëmijë dhe adoleshentë do të përfshihen në aktivitete sportive integruese, (çiklizëm). Objetiva 4: në fund të 2022, 10 femijë do të fitojnë aftësi në pikturë. Qëllimi 2: rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për të drejtat e fëmijevë me aftësi ndryshe. Objektiva 1: në fund të 2022, 20 fëmijë tipik dhe të rinj nga komuniteti do të përfshihen si vullnetarë në suportin e fëmijëve me aftësi ndryshe nëpermjet aktiviteteve gjithëpërfshirëse. Objektivi 2: në fund të 2022, 500 persona dhe i gjithë komuniteti do të mësojnë per sfidat e familjeve me fëmijë me aftësi ndryshe dhe mundësitë e zgjidhjeve, nëpermjet aktivitetit artistik final gjithëpërfshirës.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Trauma në fëmijërinë
01/12/2022 - 01/03/2023

Shuma deri më tani:

0 ALL

Objektivi:774870 ALL

MIKE NE LAGJEN TIME
01/12/2022 - 01/03/2023

Shuma deri më tani:

0 ALL

Objektivi:594000 ALL

Kualifikimi teorik dhe praktik i mësuesve të lëndës së edukimit fizik të shkollave të vendit
01/11/2022 - 01/02/2023

Shuma deri më tani:

14011.2 ALL

Objektivi:598070 ALL

Shiko të gjitha projektet