Le t’u japim atyre shpresë – SmileAL

Le t’u japim atyre shpresë

Fillimi i projektit:10/04/2022

Përfundimi i projektit:10/09/2022

Ditë të mbetura:23 ditë

Shuma deri më tani

13000 Lekë

Objektivi:600000 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Rreze Shprese

Përshkrimi

Qëllimi i këtij projekti është të zbusë sadopak situatën aspak të favorshme në dobi të fëmijëve dhe adoleshentëve me aftësi ndryshe në Bashkinë Vau Dejës. Më poshtë janë të listuara qëllimet dhe objektivat specifike. Qëllimi 1: rritja e aftësive kulturore dhe sportive dhe përfshirja sociale e fëmijve dhe adoleshentëve Objektiva 1: në fund të 2022, 10 fëmijë dhe adoleshentë do të jenë përfshirë në aktivitete edukative kulturore dhe sportive. Objektiva 2: në fund të 2022, 10 fëmijë me aftësi ndryshe bashkë me nënat e tyre do të marrin mësime muzike në organo kitarë etj. Objektiva 3: në fund 2022, 10 fëmijë dhe adoleshentë do të përfshihen në aktivitete sportive integruese, (çiklizëm). Objetiva 4: në fund të 2022, 10 femijë do të fitojnë aftësi në pikturë. Qëllimi 2: rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për të drejtat e fëmijevë me aftësi ndryshe. Objektiva 1: në fund të 2022, 20 fëmijë tipik dhe të rinj nga komuniteti do të përfshihen si vullnetarë në suportin e fëmijëve me aftësi ndryshe nëpermjet aktiviteteve gjithëpërfshirëse. Objektivi 2: në fund të 2022, 500 persona dhe i gjithë komuniteti do të mësojnë per sfidat e familjeve me fëmijë me aftësi ndryshe dhe mundësitë e zgjidhjeve, nëpermjet aktivitetit artistik final gjithëpërfshirës.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Edhe une jam një talent
10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

23500 ALL

Objektivi:550000 ALL

Boccia Albania
10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

25000 ALL

Objektivi:2605250 ALL

Mendo edhe për mua
10/04/2022 - 10/09/2022

Shuma deri më tani:

10000 ALL

Objektivi:470000 ALL

Shiko të gjitha projektet