Boccia Albania – SmileAL

Boccia Albania

Fillimi i projektit:10/04/2022

Përfundimi i projektit:10/09/2022

Ditë të mbetura:0 ditë

Shuma deri më tani

34010 Lekë

Objektivi:2605250 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Qendra per edukim dhe sport skills

Përshkrimi

Projekti “Boccia Albania” do të jetë një risi për vendin tonë. Kampionati i Boccia do të vijë si një pilotim i parë në qarkun e Elbasanit që në vitet në vazhdim të bëhet pjesë integrale e programeve të Ministries së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Ky kampionat synon të integrojë dhe të fuqizojë me aftesi të përqendrimit, prezicionit dhe të fokusimit të rinjtë me aftësi ndryshe. Loja e Boccia është një sport paralimpik I cili është dizenjuar për t’u luajtur nga personat me aftesi ndryshe. Boccia do të jetë një kampionat inovativ duke ardhur edhe si një menyrë advokimi për përfshirjen e personave me aftësi ndyshe në sport. Çdo bashki në qark do të ketë përfaqësimin e saj. Kampionati është konceptuar për t’u luajtur në grupe dhe individualisht. Projekti synon të adresojë një problematikë sociale sikundër është ajo e gjithëpërfshirjes së personave me aftësi ndryshe në aktivitete sportive. Projekti vjen jo vetëm si një advokim dhe ndërgjegjësim për institucionet por edhe si një shembull/ menyrë për integrimin dhe rritjen e aftësive për target grupin e synuar. Ai është një ndërthurrje e ofrimit të shërbimeve, ndërgjegjësimit, por edhe argëtimit.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Ndihmë financiare për tërmetin në Turqi
14/02/2023 - 14/05/2023

Shuma deri më tani:

350656 ALL

Objektivi:6000000 ALL

OriginAL: Një udhëtim për të zbuluar rrënjët
01/02/2023 - 01/06/2023

Shuma deri më tani:

9010.01 ALL

Objektivi:582538 ALL

KLUBI ‘GO-3G’ – Zgjojmë magjinë e emocioneve të 106+ fëmijëve në nevojë
04/01/2023 - 04/05/2023

Shuma deri më tani:

34020 ALL

Objektivi:599648 ALL

Shiko të gjitha projektet