Edhe une jam një talent – SmileAL

Edhe une jam një talent

Fillimi i projektit:10/04/2022

Përfundimi i projektit:10/09/2022

Ditë të mbetura:0 ditë

Shuma deri më tani

550000 Lekë

Objektivi:550000 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Klubi i prindërve me çrregullime të spektrit të autizmit

Përshkrimi

Në bazë të statistikave të mbledhura për fëmijët me çrregullime të spektrit të Autizmit në shkollën 9 vjeçare Kushtrimi i Lirisë nga Klubi i Prindërve me Çrregullime të Spektrit të Autizmit është evidentuar që këta fëmijë kanë një talent të përbashkët atë të pikturës. Deri më tani klubi ka punuar në mbledhjen e informacionit mbi këta fëmijë dhe nga analiza e të dhenave kemi konkluduar se në këtë shkollë numri i këtyre fëmijëve është gjithmonë në rritje. Më konkretisht janë reth 8 fëmijë të regjistruar pranë kësaj shkolle ku 5 prej tyre janë djem dhe 3 vajza Gjithashtu dhe shkolla 9 vjeçare 7 Marsi me 7 femijë me spektrin e autizmit 6 djem dhe një vajzë. Kauza e klubit tonë është një kauzë kuptimplotë pra atë të advokimit dhe mbështetjes së këtyre fëmijëve duke i integruar dhe socalizuar me pjesën tjetër të shoqerisë. Psikologu dhe Piktori do të jenë ata që do të përzgjdhenin femijët për pikturat e tyre. Qëllimi final i këtij projekti është qëndrueshmëria dhe impakti sa më afatgjatë tek target-grupi i synuar. Në këtë projekt do te përsfshihen 13 femijë me aftësi të kufizuar ( 11 djem, 4 vajza) , nga mosha 5-13 vjeç,falë punës së pediatres dhe edukatores do të përzgjidhen 7 fëmijë më aktivë nga pikëpamja psiko-edukative për të ekspozuar pikturat e tyre në dy shkollat burimore të qytetit. Puna e edukatores do të fokusohet në edukmin e këtyre fëmijvë në lidhje me zhvillimin e motorikës fine, si edhe edukimin e nënave të fëmijëve, pediatria do të fokusohet në aftësimin mjekësor të këtyre fëmijve për të zhvilluar talentin e tyre përmes vizitave dhe shërbimeve mjekësore në shtëpi, aftësimin social, rritjen e dëshirës për të ushqyer talentin e tyre dhe kultivimin e ndjenjës së punës tek ta, rritjen e përqëndrimit dhe vëmëndjes. Piktori pas diskutimeve me edukatoren dhe pediatren do të përqëndrohet në 7 skica më domethënëse të fëmijëvepër krijmin e pikturave të personalizuara të tyre për të krijuar edhe dy kënde të vogla me piktura në dy klasat burimore të shkollave përkatëse të qytetit.
Objektivat e Projektit-Edukimi si një instrument për të ushqyer talentin e tyre
-Vizatimi si nje terapi per zhvillimin e aftesive psiko-sociale Integrimi dhe socializimi i këtyre fëmijve me njëri-tjetrin.
-Piktura si një formë e përshtatëshme socializimi
-Rritja e besimit dhe vetëvlëresimit përmes bashkepunimit. Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi për këta fëmijë
1. Integrimi dhe socializimi”

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Të Verbër, por të etur për të lexuar
30/08/2023 - 30/12/2023

Shuma deri më tani:

61101 ALL

Objektivi:175000 ALL

Mbështet Fëmijet jetim “Qëndisje me Ëndrra”
01/07/2023 - 31/10/2023

Shuma deri më tani:

259204 ALL

Objektivi:500000 ALL

Ndihmë financiare për tërmetin në Turqi
14/02/2023 - 14/05/2023

Shuma deri më tani:

1800000 ALL

Objektivi:6000000 ALL

Shiko të gjitha projektet