Projekti NE’MO – SmileAL

Projekti NE’MO

Fillimi i projektit:10/10/2021

Përfundimi i projektit:10/04/2022

Ditë të mbetura:0 ditë

Shuma deri më tani

1285900 Lekë

Objektivi:1285900 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Fondacioni Credins

Përshkrimi

Projekti NE’MO ideuar për t’u ofruar shërbim personave që kanë kafshë shtëpiake. Qëllimi është ofrimi i kujdesit për kafshët shtëpiake, kur pronarët kanë impenjimet e tyre. NE’MO është dizenjuar të jetë aplikacion online, si edhe fizikisht si pikë e kontaktit të ofruesit dhe marrësit e shërbimit.
Në këtë aplikacion pronarët e kafshëve do të kenë mundësinë të përzgjedhin dhe të rezervojnë shërbimin e dëshiruar prej tyre në çdo kohë. Ndërsa të interesuarit për t’u kujdesur për kafshët do të kenë mundësinë të aplikojnë ndërmjet aplikaciacionit dhe të kontrollojnë kërkesat e marra për shërbimin e tyre. Përzgjedhja e personave që dëshirojnë ta ofrojnë si shërbim do të bëhet fizikisht dhe të dhënat e tyre ne aplikacion do të hidhen dhe menaxhohen nga stafi i NE’MO.
NE’MO është gjithashtu një impakt social i krijuar për të qenë një mundësi punësimi për një target grup njerëzish, të cilët për arsye të ndryshme nuk gjejnë hapësira punësimi në tregun e punës. Në këtë target grup është menduar të përfshihen të gjithë personat që i duan kafshët dhe marrin kënaqësi nga kujdesi ndaj tyre. Duke u bërë pjesë e NE’MO do të kenë mundësinë të nxjerrin të ardhura duke u argëtuar nën shoqërinë e këndshme të kafshëve, kudo që ata ndodhen dhe në çdo moment të ditës.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

KLUBI ‘GO-3G’ – Zgjojmë magjinë e emocioneve të 106+ fëmijëve në nevojë
04/01/2023 - 04/05/2023

Shuma deri më tani:

20020 ALL

Objektivi:599648 ALL

Rrugëtim i ndryshëm i njëjti destinacion
01/12/2022 - 01/04/2023

Shuma deri më tani:

15600 ALL

Objektivi:600000 ALL

Trauma në fëmijërinë
01/12/2022 - 01/03/2023

Shuma deri më tani:

58101.01 ALL

Objektivi:774870 ALL

Shiko të gjitha projektet