Projekti NE’MO – SmileAL

Projekti NE’MO

Fillimi i projekit:01/02/2022

Përfundimi i projekit:01/03/2022

Shuma deri më tani

30602 Lekë

Objektivi:1285900 ALL

Shihni kontribuesit >>

Zbatues

Fondacioni Credins

Përshkrimi

Projekti NE’MO ideuar për t’i ofruar shërbim personave që kanë kafshë shtëpiake. Qëllimi është ofrimi i kujdesit të kafshëve shtëpiake kur pronarët kanë impenjimet e tyre. NE’MO është dizenjuar të jetë aplikacion online si edhe fizikisht si pikë e kontaktit të ofruesit dhe marrësit e shërbimit.
Në këtë aplikacion pronarët e kafshëve do të kenë mundësinë të përzgjedhin dhe të rezervojnë shërbimin e dëshiruar prej tyre në çdo kohë. Ndërsa të interesuarit për t’u kujdesur për kafshët do të kenë mundësinë të aplikojnë ndërmjet aplikaciacionit dhe të kontrollojnë kërkesat e marra për shërbimin e tyre. Përzgjedhja e personave që dëshirojnë ta ofrojnë si shërbim do të përzgjidhen fizikisht dhe të dhënat e tyre ne aplikacion do të hidhen dhe menaxhohen nga stafi menaxhues i NE’MO.
NE’MO është gjithashtu një impakt social i krijuar për të qenë një mundësi punësimi për një target grup njerëzish të cilët për arsye të ndryshme nuk gjejnë hapësira punësimi në tregun e punës. Në këtë target grup është menduar të përfshihen të gjithë personat që i duan kafshët dhe marrin kënaqësi nga kujdesi ndaj tyre. Duke u bërë pjesë e NE’MO do të kenë mundësinë të nxjerrin të ardhura duke u argëtuar nën shoqërinë e këndshme të kafshëve, kudo që ata ndodhen dhe në çdo moment të ditës.

Foto dhe Video rreth projektit

Projekte të tjere

Serë për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale
01/02/2022 - 01/03/2022

Shuma deri më tani:

53242 ALL

Objektivi:2035000 ALL

Edukimi për të Ardhmen
15/02/2022 - 15/12/2022

Shuma deri më tani:

11020 ALL

Objektivi:3058000 ALL

Fushata “Kovat Blu” – Kujdes dhe Mbrojtje për të Moshuarit
01/12/2021 - 01/08/2022

Shuma deri më tani:

147010 ALL

Objektivi:1374787 ALL

Shiko të gjitha projektet